Vad är grundläggande värden?

När vi beskriver kristdemokratisk politisk filosofi är det lätt att fokus hamnar för tidigt på principerna om subsidiaritet, solidaritet och förvaltarskap. Den etiska grunden med människosyn och grundläggande värden behöver förklaras först. Förhållandet att de senare...

Etik bedömer handlingar

I Kristdemokraternas principprogram finns i det första kapitlet ett stycke med följande fråga: Hör etik ihop med politik? Utan att egentligen definiera vare sig etik eller politik framhålls hur etiken utgör utgångspunkten för politik. Det påstås till och med att...

Möbelkatalogen – en lätt skruvad historia

En möbelkatalog från ett välkänt varuhus som saluför möbler, heminredning och en hel livsstil har vållat stort rabalder. Många har anmärkt på att det i den katalog som givits ut i Saudiarabien helt saknar bilder av kvinnor, medan både män och barn finns...

Hur hanterar vi sanningen?

Några av oss minns nog Rigoberta Menchu, fredspristagare år 1992, med härkomst från urbefolkningen Quiché i Guatemala.[1] I sin självbiografi Jag, Rigoberta Menchu, publicerad på spanska år 1983, berättar hon om sina fruktansvärda erfarenheter under inbördeskriget i...

Etik för en god ekonomi

På ekonomins område talas det mycket om betydelsen av skatter, avregleringar eller offentlig styrning för att uppnå välstånd. Få talar om institutioner och värderingars betydelse för ekonomiskt välstånd. Detta påvisas tydligt i forskning som bl.a. nobelpristagarna...