Om oss

Civitas är ett oberoende idéinstitut som verkar för den västerländska politiska traditionens klassiska , kristna och humanistiska idéer såsom de uttrycks i begrepp som personalism, naturrätt, subsidiaritet, förvaltarskap, social marknadsekonomi, solidaritet och omsorg om det gemensamma bästa.

Dessa idéer har i vår tid inspirerat europeiska och latinamerikanska statsmän såsom Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman , Lech Walesa och Eduardo Frei, liksom otaliga kvinnor och män därutöver såväl inom som utom de kristligt-sociala och kristdemokratiska rörelserna.

Civitas arbetar med att inför dagens samhällsproblem levandegöra, vidareutveckla och kritiskt tillämpa de betydande, men i Sverige ofta ignorerade, etiska, sociala och politiska insikterna hos den klassiska västerländska traditionens stora tänkare, såsom Aristoteles, Cicero, Augustinus, Thomas av Aquino och Francisco de Vitoria samt deras efterföljare i vår tid, såsom Jacques Maritain, Edith Stein och Yves R Simon..

Civitas är latin och betyder såväl stad som medborgerlig gemenskap. Civitas vill, som vårt namn antyder, vara ett forum för fördjupad medborgerlig dialog kring det goda samhällets innehåll, en inspirationskälla till handling för dess förverkligande, och ett vitalt bidrag till en förbättrad politisk kultur, med de intellektuella, moraliska och medborgerliga dygderna i centrum.

Civitas är en stiftelse som verkar genom seminarier, kurser och konferenser.

Civitas öppna forum för kunskapsspridning och samtal om kristdemokratisk politisk filosofi, samt länkar till böcker, seminarier och utbildningsresurser såsom inspelade föreläsningar är Facebookgruppen Kristdemokratisk ideologi.
Välkommen med i samtalet!

Kontakt; info@civitas.net

Civitas styrelse:

Urban Karlström, ordförande

Charlotta Levay, vice ordförande

Per Landgren

Hugo Fiévet

Hedvig Larsson

Marcus Jonsson

Maria Maric

Edvard Agrell

Daniel Braw

Bengt Swerlander, kassör