Böcker och skrifter

Vår nya ”Kristdemokrati – etik, människa, samhällssyn” kan du köpa i KD Butiken
Den handlar om vad kristdemokratin är, dess idéhistoriska rötter, relationen religion-politik och de grundläggande principer som präglar denna filosofi. Här finns också en jämförande analys mellan kristdemokrati och andra ideologier. Per Landgren är redaktör. En nödvändig bok för den som på djupet vill förstå vad kristdemokrati är.