Gemensamma värden kräver gemensamma mötesplatser

Mycket i den allmänna debatten om samhällets värdegemenskap känner jag igen från forskningen om organisationskultur. Den tidiga forskningen om organisationskultur utgick från insikten om hur viktigt det är med kärnvärden och kulturella uttryck. Människors handlande...

EU-tanken måste byggas vidare

Vilka svenska politiker och debattörer av idag gillar egentligen EU? Vid sidan av frihandel och den inre marknaden saknar svensk debatt en tråd av EU-entusiasm. Europas lånekris får eurons kritiker att vakna och de som uppfattar EU som universums...

Skolverket och den puritanska ateismen

Följande artikel är publicerad i Aftonbladet; Skolverket och den puritanska ateismen Skolverket konstaterar på DN Debatt (25 november) att skolor absolut kan fira högtider i en kyrkolokal. Bara man lämnar Gud utanför. Sådan är lagen, menar verket. Striden om...

Religionens roll i samhället

Vilken roll spelar religionen i ett samhälle? Vad innebär religionsfriheten för oss här idag? Och varför är Kristdemokraterna så varma anhängare av levande trossamfund i vårt land? Högaktuella frågor i samhällsdebatten. Men även om vi känner att vi har svaren på...

Omskärelse med eller utan religiösa skäl

Det har under en tid förts en debatt om manlig omskärelse. Politiker, präster och barnläkare har uttalat sig. Men vad handlar det här om egentligen? Enligt många är manlig omskärelse av barn en stympning, ett övergrepp. Ett barn kan inte själv bestämma, utan...