EU-tanken måste byggas vidare

Vilka svenska politiker och debattörer av idag gillar egentligen EU? Vid sidan av frihandel och den inre marknaden saknar svensk debatt en tråd av EU-entusiasm. Europas lånekris får eurons kritiker att vakna och de som uppfattar EU som universums...

Hotet från Ryssland betydligt överdrivet

Det territoriella försvarets tid är förbi. Åtminstone sett till en europeisk kontext och i synnerhet när det gäller Sveriges förhållanden. Med ett undantag är vårt land helt omgivet av EU-länder och Natoländer. I svensk försvarspolitisk debatt används detta ”undantag”...