Den sociala marknadsekonomin

Det ekonomiska system som har de bästa förutsättningarna att tillvarata förvaltarskapets principer är marknadsekonomin. Det visar historien, inte minst utifrån erfarenheterna med kommunismen. Orsaken är att marknadsekonomin effektivt kan hantera den oerhörda mängd...

Ambitionen att detaljstyra tillvaron

Politikens gränser har de senaste åren blivit ett ofta återkommande begrepp i kristdemokraternas politiska språk. Omvärlden har uppfattat det som partiledningens sätt att göra upp med bilden av ett parti som vill moralisera över detaljer i människors liv och som har...

Offentlig verksamhet kan inte bara värderas i kronor

 Hur står det till egentligen till i Aktiebolaget Sverige? Är det en relevant fråga? Tja, ibland ställs den i alla fall. Oftast när någon tycker att den ekonomiska politiken inte gett önskat resultat, när man tycker att verksamheten i staten är ineffektiv eller när...

Etik för en god ekonomi

På ekonomins område talas det mycket om betydelsen av skatter, avregleringar eller offentlig styrning för att uppnå välstånd. Få talar om institutioner och värderingars betydelse för ekonomiskt välstånd. Detta påvisas tydligt i forskning som bl.a. nobelpristagarna...