Boksläpp

Vi lanserar tillsammans med Timbro en antologi om kristdemokrati. Vad är egentligen kristdemokrati? Hur förhåller sig till de kristdemokratiska idealen till liberalism och konservatism? Och vad har kristdemokratin för roll i svensk politik på 2020-talet? Den 3 mars...

Ny facebook-sida för Civitas

Vill du lära dig mer om och diskutera kristdemokratisk filosofi? På vår nya facebook-sida får du fördjupningar, intressanta video-intervjuer, tips och aktuella länkar till sådant som kan fördjupa din kunskap och förståelse för vad kristdemokrati är. Maria Maric, som...

Fel i hemsidans formulär

Vi har dessvärre upptäckt ett fel i hemsidans formulär. Detta har inneburit att du som under de senaste månaderna anmält dig som medlem i Civitas vänner eller beställt någon av våra skrifter via vår hemsida inte har fått din beställning registrerad. Vi ber tusen...