Verklighetens folk möter politikens gränser

Verklighetens folk möter politikens gränser, Fredrik SegerfeldtVerklighetens folk möter politikens gränser, Fredrik Segerfeldt

Verklighetens folk, de som aldrig hört begreppet, är sällan politiskt aktiva eller politiskt reflekterande i traditionell mening. Ändå finns politiken överallt i deras liv. Det är ett problem.

Samtidigt vill allt fler ha tydligare gränser för politiken, överlåta mer åt enskilda och på familjerna att bestämma. Kombinationen av verklighetens folk och politikens gränser är avstamp för den berättelse om Sverige som så väl behövs i en alltmer fragmentiserad och allt snabbare förändrad värld.

Författaren Fredrik Segerfeldt är företagare, författare och fri skribent med bakgrund i Svenskt Näringsliv och Timbro.

Pris 60 kronor. Porto tillkommer.

[contact-form to=’info@civitas.net’ subject=’Bokbeställning, Verklighetens Folk 60kr+porto’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Adress’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’/][contact-field label=’Postnummer och ort’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Ev. meddelande’ type=’textarea’/][/contact-form]