Rätt att nå sin fulla potential

Henrik G Ehrenberg har för Civitas och KIC:s gemensamma räkning tagit fram denna idéskrift om hur man ur ett kristdemokratiskt perspektiv kan se på internationellt bistånd. Rätt att nå sin fulla potentialDetta är ett diskussionsunderlag, inte ett policydokument och ambitionen är inte att djupdyka i biståndets alla delar och säga något klokt och begåvat om dem alla. Texten är istället avgränsad till att utifrån kristdemokratisk filosofi argumentera för behovet av och det rättfärdiga i biståndet som sådant.

Utifrån några av de principer som vägleder kristdemokratin försöker författaren sedan dra några slutsatser om i vilken riktning svenskt bistånd –så som det ser ut idag– kan och kanske borde utvecklas.

Skriften kan beställas via KIC:s hemsida, som du hittar här.