Personalism och naturrätt

Den kristdemokratiska politiska filosofin har sedan länge varit ett mycket inflytelserikt tankesystem på den europeiska kontinenten. I Sverige är emellertid den internationella kristdemokratins filosofiska grunder påfallande okända. I två essäer presenterar Lars F Eklund på ett pedagogiskt och samtidigt intellektuellt stimulerande vis några av kristdemokratins grundsatser. Den första essän behandlar bland annat synen på människan, samhället och den politiska gemenskapen, medan den andra essän huvudsakligen ägnas resonemang kring naturrättens ursprung, innebörd och giltighet.

Texterna har tidigare publicerats inom ramen för Timbro vetenskap och kultur.

Läs dem här: Personalism och naturrätt