Kristdemokrati – etik, människa, samhällssyn

Kristdemokrati – etik, människa, samhällssyn, antologi – utgiven 2022

En samlad genomgång av kristdemokratins idéhistoria och relation till andra ideologier.

Ny bok om vad kristdemokratin är, dess idéhistoriska rötter, relationen religion-politik och de grundläggande principer som präglar denna filosofi. Här finns också en jämförande analys mellan kristdemokrati och andra ideologier. Per Landgren är redaktör. En nödvändig bok för den som på djupet vill förstå vad kristdemokrati är.

Boken är utgiven av Idéinstitutet Civitas i samarbete med Timbro Förlag.

Pris 195 kronor. Porto tillkommer.

Boken/skriften kan beställas från KD:s webb-butik »