Familjen och forskningen

Familjen och forskningen, Per LandgrenFamiljen och forskningen

Få forskningsområden är så politiserade som familjesociologin. Även en begränsad forskningsöversikt som denna bekräftar hur forskare

kan driva politiker framför sig eller anpassa sig till vad som är politiskt gångbart. En del driver öppet agendor föratt försöka förändra verkligheten. Andra framställer verkligheten som smått paradoxal när den är trög och inte alls stämmer överens med vad forskaren självvill eller med vad som hävdas vara comme il faut.

Men det finns också forskare som visar en uppfriskande integritet och visst mod. Forskare som låter data tala sitt eget språk. De lägger olika slags agendor – politiska, filosofiska eller religiösa – åt sidan och låter verkligheten komma fram i vetenskapliga rapporter, artiklar och monografier. Inte bara det stabila och kärleksfulla äktenskapets många fördelar för makarna och barnen kommer då fram genom forskningsresultaten utan också dess grundläggande betydelse som socialinstitution för hela samhällets välmående och funktion.

Per Landgren är gästforskare vid Oxford University. Han är fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.lic i latin samt styrelseledamot i Civitas.

Pris 60 kronor. Porto tillkommer.

[contact-form to=’info@civitas.net’ subject=’Bokbeställning, Familjen och forskningen 60kr+porto’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Adress’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’/][contact-field label=’Postnummer och ort’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Ev. meddelande’ type=’textarea’/][/contact-form]