Ett nytt synsätt på integration

Ett nytt synsätt på integration, Hardy HedmanEtt nytt synsätt på integration

Sällan har integrationsfrågor och främligsfientlighet hamnat så I focus som idag. I “Ett nytt synsätt på integration” tar Hardy Hedman några steg mot ett mer integrerat samhälle.

Han menar att man kan skulle kunna definiera integration som en fortgående process där jämlikheten och respekten för mänskliga rättigheter blir allt bättre, där valfriheten för individer, familjer och grupper ökar, där viljan hos individer och grupper ökar kring samverkan för det gemensamma bästa.

Detta förslag till definition ser inte integration som enbart en individuell process. Familjer och olika typer av grupper, till exempel etniska eller språkliga minoriteter bör ha rätt att integreras också som grupp.

Tvångsvis integration är en omöjlighet.

Hardy Hedman var mångårig ledarskribent (kd) med förflutet I bl.a Skolöverstyrelsen och Utrikesdepartementet.

Pris 60 kronor. Porto tillkommer.

[contact-form to=’info@civitas.net’ subject=’Bokbeställning, Ett nytt synsätt på integration 60kr+porto’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Adress’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’/][contact-field label=’Postnummer och ort’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon’ type=’text’/][contact-field label=’Ev. meddelande’ type=’textarea’/][/contact-form]