Arbetslinjen – men sen då?

ArbetslinjenArbetslinjen – men sen då?, antologi

Arbetslinjen. Den politiska idé som fört Alliansens partier samman och fört dem till makten. Idén som brutit med årtionden med en socialdemokratisk berättelse om att det är välfärdsstaten som är politikens centrum.

Inte människors egna förmåga och möjlighet att skapa sig en framtid och att efter förmåga ta ansvar för sin och sin omgivnings välfärd. Idén om ett välfärdssamhälle i stället för en välfärdsstat har börjat ta form. Men trots framgången i alla de reformer som sprungit ur idén att den som kan bidra med sitt arbete också ska få möjlighet att göra det, knölas det i borgerliga led. Arbetslinjen räcker inte som politisk vision. Den säger ingenting om ett samhälles kvaliteter på djupet. Det saknas något i berättelsen mellan min vardag och regeringens jobbambitioner.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund sa i början av 2011 att arbetslinjen måste få sällskap av ett tydligt fokus på relationer. Ett politiskt ställningstagande med uppenbar grund i den kristdemokratiska personalismen – där människan som gemenskapsvarelse, med både själsliga och materiella behov – är grunden för människosynen.

I denna skrift vill Civitas initiera en diskussion om vad som egentligen är otillräckligt i arbetslinjen som mål för politiken. Vi har därför bjudit in en rad debattörer att ge sitt bidrag till en kristdemokratisk samhällsberättelse.

Pris 60 kronor. Porto tillkommer.